Privacy & cookie-policy

Deze
website is eigendom van Ardeco bvba

Contactgegevens:
Waterstraat 7a,  8710 Wielsbeke

Adres
maatschappelijk zetel: Waterstraat 7a, 
8710 Wielsbeke

Telefoon:+3256773604

E-mail:
info@ardeco-parket.be

Ondernemingsnummer:
BTW BE 0439.002.402

RPR:
Kortrijk

Door
de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk
akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De
inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data,
product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren toe aan Ardeco bvbaof rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De
informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast
aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een
persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden
beschouwd.

Ardeco
bvbalevert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen
kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde
informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de
grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Ardeco
bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze
site.

Indien
u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking
wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De
inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft
geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse
of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van
de website.

Ardeco
bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,
bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten
aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van
links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,
werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De
website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of
pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de
inhoud ervan.

Ardeco
bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk
gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm
van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde
rechtbanken.

Het
Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn
enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacybeleid

Ardeco
bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor
verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u
terecht op info@ardeco-parket.be

Verwerkingsdoeleinden

Ardeco
bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en
orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen,
facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van
marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens
worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

 • toestemming,
 • noodzakelijk
  voor de uitvoering van een overeenkomst
 • om
  te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming.
 • noodzakelijk
  voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen

In
zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel
6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming
terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien
dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden,
zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere
vennootschappen (van de Ardeco bvba groep) binnen de Europese Economische
Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Ardeco bvba verbonden zijn of met
enige andere partner van Ardeco bvba;

Ardeco
bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische
maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De
persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de
termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder
andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing,
beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De
klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze
(laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen,
de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van
hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip
van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien,
heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de
persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde
bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–              zelf de instellingen van zijn
klantenaccount aan te passen; en/of

–              een e-mail te verzenden naar hetvolgende e-mailadres: info@ardeco-parket.be;

Direct marketing

De
klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van
zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De
Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
– commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens
een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer
geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een
website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt
wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te
identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij maken gebruik van First en Third
party cookies:

‘First party
cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf
en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld:
instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan,
of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige
bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party
cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van
derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in.
Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies
moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan
gebeuren
via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy,
die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies
niet worden geaccepteerd, dat
u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de
cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. 
Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct
kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door
gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze
website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van
“cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website
te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw
IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van
cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze
website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op
de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.